FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA MARIPOSA

Fundacja Promocji Zdrowia Mariposa ma na celu wspieranie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji prozdrowotnej, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, aktywności zawodowej i kształceniu ustawicznemu, promocji nowoczesnych rozwiązań i technologii z zakresu profilaktyki, leczenia i szeroko pojętej medycyny estetycznej a w szczególności pomoc medyczna, wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom i dorosłym.

Została założona przez osoby czynne zawodowo i doświadczone życiowo widzące potrzebę daleko idących zmian w tym zakresie. Zasięgiem swojego działania obejmuje subregion sądecki.
Przedstawiciele fundacji prowadzą w wybranych szkołach subregionu cykliczne warsztaty z szeroko pojętej profilaktyki zdrowia oraz akcje charytatywne na rzecz ubogich, chorych członków lokalnego społeczeństwa.

Jeszcze przed założeniem fundacji, fundatorzy oraz obecny zarząd organizowali wiele charytatywnych akcji. Pierwszym z charytatywnych przedsięwzięć była akcja „Modnie Pomagać” zorganizowana w 2013 roku, podczas której we współpracy z popularnymi aktorami i celebrytami zorganizowaliśmy odsprzedaż ekskluzywnych gadżetów i odzieży. Całkowity dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc podopiecznej Fundacji „Będzie dobrze”.

Ogromną satysfakcją jest organizowanie od 2014 w okresie grudnia akcji charytatywnej „Zostań Mikołajem” Ideą jest pomoc dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin w spełnieniu ich świątecznych marzeń. Lista dzieci typowana jest w Sądeckim Ośrodku Pomocy Społecznej, stąd szansa na obdarowanie tych, których sytuacja materialna jest naprawdę trudna. Darczyńcy to przede wszystkim osoby związane z fundacją Mariposa oraz liczni sponsorzy. Cieszy nas również coroczna współpraca i wsparcie ze strony sądeckich mediów, dzięki którym liczba Mikołajów sukcesywnie się powiększa.
Z roku na rok wręczamy wspólnie coraz większą liczbę prezentów: rok 2014 – ponad 50, rok 2015 – 100, rok 2016 – 153, rok 2017 – 124 prezenty (łączna wartość prezentów to ponad 115 000 zł).
W grudniu bieżącego roku fundacja wsparła z własnych środków finansowych akcję „Sport przeciw przemocy”, którą popierał ówczesny prezydent Miasta Nowego Sącza.

Statut Fundacji Promocji Zdrowia dostępny jest tutaj