CENTRUM MEDYCZNE ŻYWIECKA 44

FUNDACJA PROMOCJI ZDROWIA MARIPOSA

Fundacja Promocji Zdrowia Mariposa ma na celu wspieranie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, edukacji prozdrowotnej, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, aktywności zawodowej i kształceniu ustawicznemu, promocji nowoczesnych rozwiązań i technologii z zakresu profilaktyki, leczenia i szeroko pojętej medycyny estetycznej a w szczególności pomoc medyczna, wychowawcza, edukacyjna i społeczna dzieciom i dorosłym.

Została założona przez osoby czynne zawodowo i doświadczone życiowo widzące potrzebę daleko idących zmian w tym zakresie. Zasięgiem swojego działania obejmuje subregion sądecki.
Przedstawiciele fundacji prowadzą w wybranych szkołach subregionu cykliczne warsztaty z szeroko pojętej profilaktyki zdrowia oraz akcje charytatywne na rzecz ubogich, chorych członków lokalnego społeczeństwa.

Jeszcze przed założeniem fundacji, fundatorzy oraz obecny zarząd organizowali wiele charytatywnych akcji. Pierwszym z charytatywnych przedsięwzięć była akcja „Modnie Pomagać” zorganizowana w 2013 roku, podczas której we współpracy z popularnymi aktorami i celebrytami zorganizowaliśmy odsprzedaż ekskluzywnych gadżetów i odzieży. Całkowity dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc podopiecznej Fundacji „Będzie dobrze”.

Ogromną satysfakcją jest organizowanie od 2014 w okresie grudnia akcji charytatywnej „Zostań Mikołajem” Ideą jest pomoc dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin w spełnieniu ich świątecznych marzeń. Lista dzieci typowana jest w Sądeckim Ośrodku Pomocy Społecznej, stąd szansa na obdarowanie tych, których sytuacja materialna jest naprawdę trudna. Darczyńcy to przede wszystkim osoby związane z fundacją Mariposa oraz liczni sponsorzy. Cieszy nas również coroczna współpraca i wsparcie ze strony sądeckich mediów, dzięki którym liczba Mikołajów sukcesywnie się powiększa.
Z roku na rok wręczamy wspólnie coraz większą liczbę prezentów: rok 2014 – ponad 50, rok 2015 – 100, rok 2016 – 153, rok 2017 – 124 prezenty (łączna wartość prezentów to ponad 115 000 zł).
W grudniu bieżącego roku fundacja wsparła z własnych środków finansowych akcję „Sport przeciw przemocy”, którą popierał ówczesny prezydent Miasta Nowego Sącza.

Statut Fundacji Promocji Zdrowia dostępny jest tutaj

PROJEKT FUNDACJI W RAMACH PROFILAKTYKI PRZECIWUZALEŻNIENIOWEJ

Zakończyliśmy projekt pt. Niepodległa Zdrowa i Piękna prowadzony przez Fundację Promocji Zdrowia „Mariposa”, współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz środków Województwa Małopolskiego.

Celem podejmowanego zadania było przeprowadzenie wśród młodzieży z terenu Nowego Sącza akcji
mającej na celu promowanie zdrowia, walkę z uzależnieniami oraz ograniczenie zjawisk patologicznych.

Wśród młodzieży szkół Nowego Sącza przeprowadzone zostały warsztaty promujące zdrowy tryb życia, wolny od wszelkiego rodzaju uzależnień. Uczestnicy poznali na nich zagrożenia z jakimi mogą się spotkać jak również sposoby radzenia sobie z nimi. Wspólnie przedstawili przykłady uzależnień, zachowań patologicznych oraz ich negatywny wpływ na życie.

Zajęcia prowadzone były przez osoby o wykształceniu medycznym i pedagogicznym. Osobą wykładającą z dziedziny medycznej była nasza pielęgniarka Paulina Hycnar.

Zajęcia prowadzone były przez osoby o wykształceniu medycznym, pedagogicznym.
W każdej ze szkół, zostały utworzone i powołane do działania trzyosobowe zespoły liderów, których celem było promowanie życia bez uzależnień i niwelowanie patologicznych zachowań. Liderzy z każdej szkoły przygotowywali się do konkursu z zakresu tematyki projektu. Projekt wypełnił ważną lukę, gdyż mimo, że wszystkie instytucje pracujące z młodzieżą mają w swym statucie przeciwdziałanie uzależnieniom i kształtowanie odpowiednich postaw tolerancji i szacunku, to w praktyce działania te ograniczają się do rozwiązywania doraźnych problemów, najczęściej agresji fizycznej. Brak jednak rzetelnych działań obejmujących różne obszary patologii, ukazujących jej
mechanizmy, długofalowe skutki, zmuszających do praktycznego działania. Projekt zatem znakomicie wpisuje się w działania statutowe i profilaktyczne każdej szkoły.